LIVRARE GRATUITA IN 3 ZILE LUCRATOARE
0 Cart
Added to Cart
  You have items in your cart
  You have 1 item in your cart
  Total

  OPTIUNI DE PLATA 

   Externalbeauties.com acceptă următoarele tipuri de plată pentru achizițiile online:

  • VISA
  • MasterCard
  • Maestro
  • Plata ramburs pentru România 

  Carduri De Credit: Suma totală in RON a comenzii dvs. este alocată în momentul aprobării cardului dvs., deși plata (transferul de fonduri) nu are loc până când comanda nu va fi trimisă. Dacă suma încasată depășește limita de credit, comanda dvs. va fi anulată automat.

  Carduri De Debit: Plata se deduce din contul dvs. în momentul aprobării cardului. Pentru fiecare comandă este inclusă o chitanță.

   

  MONEDA DE REFERINȚĂ

  Pe www.externbeauties.com moneda de referință este RON. Toate prețurile produselor sunt afișate în RON, atunci când plătiți prin card de credit/debit, tranzacția dvs. devine automat convertită în moneda RON. Dacă banca dvs. convertește tranzacția, de obicei se percepe o taxă de conversie. Consultați banca dvs. pentru mai multe detalii.

  SECURITATE 

  Sistemele digitale de securitate asigură transmiterea criptată a datelor dvs. personale. Mai mult, măsurile tehnice protejează site-ul nostru împotriva daunelor, distrugerii sau accesului neautorizat.

  SSL TECHNOLOGY

  O conexiune sigură SSL (Secure Socket Layer) asigură transmiterea în siguranță a datelor dvs. personale, inclusiv a cărților de credit și a informațiilor despre cont. Datele criptate sunt descifrate numai atunci când sunt utilizate de sistemul de plăți.

  Procesul 3-D Securitate 

  Programele securizate 3-D sunt sisteme de securitate dezvoltate de Visa și Mastercard pentru a se asigura că numai titularul de carduri înregistrate și comerciantul online înregistrat sunt implicați în tranzacție. Dacă sunteți membru al programului Secure 3-D, pe ecran va apărea un pop-up care vă cere să introduceți parola atunci când efectuați o achiziție online. Această fereastră este conectată la banca dvs. și vă cere să introduceți codul Secure (o parolă pe care ați selectat-o anterior). Tranzacțiile pot fi efectuate numai prin introducerea parolei corecte. Contactați banca pentru mai multe informații și pentru a afla dacă cardul dvs. de credit este înregistrat pentru un program securizat 3-D.

  PAYMENT OPTIONS

  Externalbeauties.com accepts the following payment types for online purchases:

  • VISA
  • MasterCard
  • Maestro
  • Cash on Delivery for Romania (COD)

  Credit Cards: The total RON amount of your order is allocated at the time your card is approved, although payment (transfer of funds) does not occur until the order ships. If the amount charged exceeds your credit limit, your order will be automatically canceled.

   

  Debit Cards: Payment is deducted from your account at the time your card is approved. A receipt is included with each order.

   

   

  REFERENCE CURRENCY

  On externalbeauties.com reference currency is RON. All product prices are displayed in RON, when you pay by debit/credit card, your transaction automatically gets converted into RON currency. If your bank converts the transaction, usually a conversion fee is charged. Please consult your bank for more details.

  SECURITY

  Digital security systems ensure the encrypted transmission of your personal data. Furthermore, technical measures protect our website against damages, destruction or unauthorized access.

  SSL TECHNOLOGY

  A safe SSL connection (Secure Socket Layer) provides for the safe transmission of your personal data, including credit card and account information. The encrypted data is only deciphered when used by the payment system.

  3-D SECURE PROCESS

  3-D Secure Programs are security systems that have been developed by Visa and Mastercard to ensure that only the registered card holder and the registered online retailer are involved in the transaction. If you are a member of the 3-D Secure Program, a pop-up will appear on your screen asking you to enter your password when making a purchase online. This window is linked to your bank and requires you to enter your SecureCode (a password that you have previously selected). Transactions can only be made by entering the correct password. Please contact your bank for more information and to inquire whether your credit card is registered for a 3-D Secure Program.